top of page

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İletişim Billimi ve İnternet Enstitüsü

Medya ve İletişim Çalışmaları

Doktora Programı

2021 - Halen

Doktora programımda "Yapay Zeka Destekli İletişim Araçlarının İletişim ve Medya Alanında Kullanımı, Etkileri, Riskleri ve Potansiyelleri" başlıklı bir tez çalışması yapmaktayım.

Ders döneminde ise izleyici araştırmalarına odaklandım ve İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Lisansüstü Araştırmalar Kongresi'nde tam metin olarak "İnternet Kullanıcılarının Bireysel Ve Profesyonel Youtube Habercilerini Tercih Nedenleri" başlıklı bir araştırma yayımladım.

Küreselleşme sürecinde uluslararası iletişim sistemleri, medyanın yapısal dönüşümü ve basın sektörü, medya araştırmalarında yeni kuramsal perspektifler, izleyici araştırmalarında güncel yaklaşımlar gibi dersler aldım.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İletişim Billimi ve İnternet Enstitüsü

Medya ve İletişim Çalışmaları

Yüksek Lisans Programı

2019 - 2021

Yüksek lisans tezimde eğlence merkezli kitle iletişim araçlarında ideolojilerin sunumuna odaklandım ve "Sanal diktatörlükler: Dijital oyunlarda ideoloji ve siyasal düzenin sunumu" başlıklı bir tez yayımladım. 

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi'nde "İletişim Biliminde Dijital Oyunlar Üzerine Yapılan Çalışmaların Betimsel Analizi" başlıklı bir makale yayımlayarak ludoloji ve iletişim biliminin kesişme noktalarını araştırdım.

Günümüzde medya ve iletişim teknolojileri, küresel iletişim ve medya analizleri, iletişim ve medya etiği, toplumun demokratik dönüşümünde yeni medya ve kitle iletişiminin ekonomik temelleri gibi dersler aldım.

Anadolu Üniversitesi

İletişim Bilimleri Fakültesi

Basın ve Yayın Lisans Bölümü

2007 - 2011

2006 Yılında bir senelik İngilizce hazırlık eğitimimin ardından lisans eğitimime başladım. Uygulama ve teori dersleriyle birlikte 2009-2011 yılları arasında üniversite bünyesindeki TVA'da yarı zamanlı kameraman olarak ücretli öğrenci işçilik yaptım.

Eğitim Hayatım

bottom of page